Μία δυνατή αισθηματική ιστορία που αποδεικνύει πως ο έρωτας μπορεί να νικήσει τα πάντα. Μερικές φορές ακόμη και τον θάνατο.